Westraven Cloisonné siertegels

Religie - Religion


     
Tegeltableau
Cat-no:
30cm x 15cm
Maria met kind
Cat-no:
15cm x 15cm
Maria met kind
Cat-no:
19cm x 15cm
Maria met kind
Cat-no:
19cm x 15cm
Maria met kind
Cat-no:
15cm x 10cm

    
 

Cat-no:
19cm x 15cm

Cat-no:
30cm x 15cm 

Cat-no 
19cm x 15cm 
Spreuk
Cat-no: 
15cm x 15cm 
Spreuk
Cat-no: 
15cm x 15cm 

     
SpreukCat-no: 
15cm x 15cm   
SpreukCat-no: 
15cm x 15cm 
Wapen PIUS XIICat-no
10cm x 10cm
Draag vrucht voor god      
       
 
 Monialis Augustinus Maarssen M.A.S.
Ontwerp:  Zuster Theodoorl

 Cat-no:
10cm x10cm
Drijf nu op eigen wieken    
           
 Monialis Augustinus Maarssen M.A.S.
 Ontwerp:  Zuster Theodoorl

 Cat-no:
10cm x 10cm
  
 Hoc est Corpus MeumDie pelicane  
Golfslag der eeuwen
Cat-no:
15cm x 15cm  
Hoc est Corpus Meum
Cat-no:
Diam: 10cm
Die Pelicane

Cat-no:
Diam: 10cm
  
  Catalogusnummers met PAD- .. zijn zelf verzonnen. Echte nummers onbekend!