Landbouwer

Westraven - Cloisonné siertegels

Onderwijs - Education

Rijkslandbouwonderwijs LandbouwerLandbouwonderlingeMaalderij en Bakkerij  
Rijkslandbouwonderwijs

Cat-no: OND-01
15cm x 10cm
Alg. Ned. Landarbeiders
 bond 1900 - 1950
Cat-no: OND-02
15cm x 15cm
Centrale Landbouw-
onderlinge
Cat-no: OND-03
15cm x 15cm
Bond van Oud Leerlingen
Cat-no: OND-04
13cm x 13cm
   Doofstommeninstituut     
Doofstommenintituut
Groningen
Cat-no:
14,5cm x 10cm