Landbouwer

Westraven - Cloisonné siertegels

Onderwijs - Education

Rijkslandbouwonderwijs   Maalderij en Bakkerij  
6.01 Rijkslandbouwonderwijs
15cm x 10cm
  6.02 Bond van Oud Leerlingen
13cm x 13cm
   Doofstommeninstituut Landbouwer  Landbouwonderlinge
6.03 Doofstommenintituut
Groningen
14,5cm x 10cm
 6.04 Alg. Ned. Landarbeiders
 bond 1900 - 1950
15cm x 15cm
  6.05 Centrale Landbouw-
onderlinge
15cm x 15cm