Newspage
Gans    Bloemen    
                                    
                                    
HOME  | INFORMATION PF  |  NEWS  |  GUESTBOOK  |  FOR SALE |
   |  Display tiles  |  Coat Of Arms  |  Wall tilesJacoba tiles  | Appliques - Tablets
fo PF


 

 
- Tile overview in colour available from april the 20e 2014!

More than 180 pages pure viewing pleasure!  All produced tiles in colour!
See earlier published news items for more information.


  Voorpagina     Costs : € 49,95 (exclusive shipping)


- Colour overview of the PF tiles almost available!

Today (8 april 2014) I had seen for the first time my first pressing of the colour tile overview. I was very happy to see that! Wow!!! What a beautiful overview. 182 pages thisck glacing paper with lots of beautiful coloured tilepictures, It's a pity that ist isnt complete for 100%. I hope in the future it will become. At this moment the overview consists of  the usual displaytiles and the Coat of arms. In the future I'll also make avolume with masonry (walltiles) tiles. Tomorrow taking care at the overview for the last time, correct something, making a new frontpage and then to the printer. Next weekend I hope to have the overviews at home for dinding. Below already a - bad scanned - preview of two pages. The real overview will be sharp!
           
catalogus   Catalogus

New picture added

Some days ago Michael Ewasko from USA send me a new opposite picture from the cat in boots. See below!
Michael, thanks for your help. I have renumbered the tiles in that segment and your tile had got number 46.13


 Ontwerper tegel LAGA nu bekend

Will be translated in some days!!!!!!!
Twee dagen geleden -20 maart 2014- kreeg ik van iemand die onbekend wenst te blijven een leuke email met bijlagen. De email beschrijft dat tegel 21.1 - evenals "de clubloods" van roeivereniging LAGA zelf is ontworpen door stedebouwkundige ing. Louis Kalff. Deze man zorgde tijdens het stuidentenlustrum in 1923 ook voor de versiering van de Nieuwe kerk op de Markt.Te zien op tegel 21.2. Het Evoluon te Eindhoven is ook een ontwerp van deze persoon. Dit lijkt mij weer een leu-ke aanvulling op de kennis omtrent deze tegels. N.N. bedankt voor uw email!!

 

- Nieuwe tegelfoto's

Will be translated in some days!!!!!!!

Rudie van Eck stuurde mij een achttal nieuwe foto's waar ik wederom blij van wordt. Dit waren o.a. De toren van Dordrecht(22.52), Vliegende gans rechts(6.19), de lantaarntegel(51.5), de schepen Rijndam en Maasdam(18.25) en het schip Orleanais(18.20). Onderstaand een kleine weergave. Op korte termijn plaats ik alle foto's

      Lantaarn   Toren Dordrecht     Orleanais   Vliegende gans rechts
                51.5                   22.52                      18.20                      6.19
 
Rudie, bedankt voor deze schitterende bijdrage!


- Nieuwe tegelfoto's

Will be translated in some days!!!!!!!


Bert Schrage stuurde mij een behoorlijk aantal ontbrekende fotootjes voor mijn website: O.a. Hoogheemraadschap Noorderkwartier, Schepenfoto's, Stadswapentegels Harlingen, Loosdrecht, Duitsland, Erkelenz, Assenede, Asperen enz.
Wa Harlingen is mij tot nu toe onbekend en diverse stadswapens zijn bijzonder! Alle foto's worden spoedig geplaatst!
Bert, hartstikke bedankt voor de welkome aanvullingen!

Hoogheemraadschap  Bath  Erkelnz kreiz 
       10.64                       32.23                    36.7

- Colour picture overview

Already many years ago a  friend of me had translated the Bert Pols cataloque in the english language. Me by myself had used this translation for making a coloured picture overview with my own color pictures. Not all of them I have available at this moment. Only pictures with a short description. No story, no technics, no history. Only a paper translation - in english language - of my website. In a short time this overview - without masonary tiles at this moment -  will be pressed. If you are interested, I hear from you. Below a short introduction is given!

        


-

 

New website

My new website about WESTRAVEN tiles is ready and available using the link  "New Westravenwebsite" at the right side of this page! A separate page FOR SALE is also available with tile prices!


- New picture


 Dick van Hattum had send me  the picture below THE SOWER.
 This tile has catalog number 9 - 04 in the segment Religion.
 Dick, thanks for this welcome new addition!

 Zaaier  Click at the picture for a larger image!


- Ashtray Delft

Ton Teerink - a passionate collector - had send me some time ago the pictures below of a PF ashtray. At the catalog of Bert Pols known with number 51 - 01. This ashtray is extremely rare!
Me and lots of other collectors are very happy with this new picture addition at the website.    

  Asbakje  Asbakje achterzijde  Click at the picture for a larger image!!

  Ton, thanks for the pictures!

 

The page HISTORY OF THE FACTORY translated in english language 26-03-2013!

- Added new pages to COA on 25-03-2013: Earlier Dutch East Indie, Foreign country, Unknown!
  Links at somepages of COA tiles have to be updated in the next dates! Please inform me when you met a problem!!

- Changed the page JACOBA tilesat 25-03-2013

- Re-activated all "HOME" links on pages with show tiles on 24-03-2013 ! Nobody had told me that they didn't work in
  the past!

- Changed the page APPLIQUES - TABLETS on  24 - 03 -2013!


 
- New outside market season just started

--------------------------------------------------------------

From thursday the 18e of april 2013  we are present again - every saterday and most thursdays at the Antique and curiosamarket in Delft. This market - organisation shopownerscombination  "De Klis" - is situated beside the beautiful and cosy canals in Delft centre.
This markets are ending half october!

 

Information:

Location Saterday  : Hippolytusbuurt Westside
Stand                    : 9 ( Caculated from Old church / Heilige Geest Kerkhof )
Opened                 : 09.00 - 17.00
Items                    : Tiles and small antiques

Location Thursday  : Hippolytusbuurt Eastside
Stand                    : 4 ( In front of the fish market )
Opened                 : 09.00 - 17.00
Items                    : Tiles and small antiques

At monday april the 2 (Second Ostern day)  we are also present at the antique- and curiosa market situated at the Large Marketplace in the centre of Delft!
Official opening times: 12.00 - 17.00

We wish you lots of fun visiting the market and our beautiful town!!

 

 

 

- As soon as possible I'll translate the part below!!

 Helaas werd afgelopen woensdag ( tweede kerstdag ) onderstaande tegel -  voorstellende Willem van Oranje - gestolen
  van onze kraam in de Americahal te Apeldoorn. Wordt hij u aangeboden dan horen wij dat graag! Dit is niet de echte fo-
  to maar die bezitten wij wel. Wij kunnen hem dus altijd herkennen!

   

-  Wederom door de medewerking van Dick van Hattum kan ik u weer een drietal foto's van tegels tonen welke ik tot op
    dit moment niet bezat en dus niet kon tonen. Het gaat hierbij om onderstaande tegels.

    molen max euwe  schepen koopvaardij  Klik op de foto's voor grotere afbeeldingen
           14 - 22                  19 - 3                  18 - 02

  Ook deze tegels worden op korte termijn toegevoegd aan de overeenkomstige rubrieken. Dick wederom bedankt voor deze
  mooie bijdrage.

 - Afgelopen week kocht ik onderstaande tegel van het Genie Bruggenpeleton 42 Genie Veldcompagnie. Een extreem
  zeldzame tegel waar het bizondere nieuws is dat achterop de tegel staat vermeld dat de tegel is ontworpen door J.Rotman.
  Dit in tegenstelling tot de vermelding in de catalogus waar de tegel wordt toegeschreven aan H.J. Tieman  
    veldcompagnie  achter bruggenpeleton  Tegel 15 - 20 


  -Dankzij de medewerking van Dick van Hattum - nationaal bekend cloisoné fanaat - kan ik u weer een aantal foto's van
  tegels tonen welke ik tot op dit moment niet bezat en dus niet kon tonen. Het gaat hierbij om onderstaande - sommige
  zeer zeldzame - tegels ( bovenste rij ) .
  De tegels worden op korte termijn ook toegevoegd aan de overeenkomstige rubrieken. Dick hartstikke bedankt voor deze
  mooie bijdrage welke onze website weer een belangrijk stuk rijker maakt.

     Konijn + wortels    Ahasas verus    Weest Paraat   Heineken  Dom keulen
            5 - 30                    10- 28                      10 - 34                10 - 42                22 - 63

    Ooievaar met jongen  Tijger   Klik op de foto's voor grotere afbeeldingen

           6 - 16                               6 - 20

 -
Crucifix

  Afgelopen week heb ik een heel leuk contact gehad met mevrouw Hoekstra - Klein. Zij meldde mij dat een jeugdvriendin
  van haar in het bezit is van een bijzondere tegel n.l. de crucifixtegel 09 -10 maar dan in de uitvoering met de rode achter-
  grond welke in de catalogus van Bert Pols wel wordt vermeld maar niet is weergegeven. Verder weet mevrouw Hoekstra -
  Klein te vermelden dat deze tegel niet - zoals in de catalogus is vermeld - is ontworpen door J.Th. Dessens maar door de
  oom van haar jeugdvriendin Louis Boermeester in 195
7. Een opgeplakt briefje op de tegel bevestigt dit verhaal.
  De tegel is zelfs gesigneerd met de letters LB. Louis Boermeester was kunstschilder ( olieverf, aquarel en tekening ) van
  portretten, historische voorstellingen en religieuze afbeeldingen.Hij was glazenier bij atelier Bogtman in Haarlem. In de
  St.Bavo in Haarlem zijn diverse glas in lood ramen van zijn hand te zien. Tevens ontwierp hij in zijn beginjaren waarde-
  papieren bij de firma Enschede. Hij ontving diverse prijzen voor zijn werk!
  Ik wil zowel mevrouw Hoekstra - Klein bedanken voor het nemen van het initiatief en het werk om een en ander te rege-
  len en mevrouw Boermeester voor het beschikbaar stellen van de foto's. Het is zeker een welkome aanvulling op de web-
  site!!

       

  Klik op de foto's voor grotere afbeeldingen

- Mooie stadswandeling met verrassende ontdekking
  ---------------------------------------------------------------------------------
- Tijdens een wandeling door Delft heb ik in een oud winkelpand opnieuw cloisonnétegels ontdekt. De winkel beschikt over een viertal
  grote toonbanken die zowel aan voor- als zijkant over de gehele oppervlakte zijn voorzien van PF cloisonn
é metseltegels.
  Smullen dus!! Hieronder een impressie van de tegels hetgeen bij lange na geen complete weergave is. Fototechnisch was dat voor
  mij onmogelijk! !! Binnenkort meer mooie plaatjes van locaties in Den Haag.
  Bij deze wil ik de eigenaar van de zaak bedanken voor het meewerken aan het maken van de foto's!.


        

   
 

- Start buitenmarkten te Delft in 2011
---------------------------------------------------------

  Vanaf 16 april a.s. zijn wij wederom elke zaterdag - en meestal ook op donderdag - aanwezig op de Antiek- en Curiosamarkten in Delft.
  De markt - georganiseerd door winkeliersvereniging "De Klis" - is gesitueerd langs de mooie - en gezellige grachten in het centrum van
  Delft. De markt duurt tot half oktober 2011  Veel kijk- en koopplezier toegewenst!!
  Onze standgegevens:

  Zaterdag's
  Lokatie                   : Hippolytusbuurt Westzijde -  tegenover Lijst 13
  Stand                     : 9 ( Gerekend vanaf het Heilige Geest Kerkhof / Choorstraat )
  Openingstijden       :  09.00 uur - 17.00 uur
  Artikelen                :  Tegels ( niet altijd ) en kleine curiosa

 
Donderdag's
  Lokatie                   : Hippolytusbuurt Oostzijde -  tegenover Visbanken
  Stand                     : 4 ( Gerekend vanaf De Camaretten / Voldersgracht )
  Openingstijden       :  09.00 uur - 17.00 uur
  Artikelen                :  Tegels ( niet altijd ) en kleine curiosa
 

- Catalogus 2011
--------------------------

  Helaas van Bert Pols vernomen dat de catalogus 2011 door gebrek aan belangstelling
  niet zal verschijnen. Hopenlijk volgend jaar weer wel Bert!!

- Een mooie pui
-------------------------

  Zondag 3 oktober 2010 tijdens een heerlijke rondwandeling in Schiedam onderstaande
  tegels gezien in een huisgevel.Geweldig!!

 

- Zaterdag 9 oktober a.s. wordt langs de grachten in Delft de laatste antiek- en curiosamarkt
  van dit jaar gehouden. Wij zijn daar deze laatste zaterdag niet met een stand aanwezig!

- In de komende maanden ga ik mijn best doen deze site ook te vertalen voor de duitse -  en
  de franse bezoekers. Te beginnen met een duitse vertaling van deze website
. 
New tilepicture added

-----------------------------------


 
Fred Tulleners had  send me at 12-mei-2010 from the USA the pictures below.
 Fred thanks for your help! This tile belongs to the segment ROYAL FAMILY and has catalognumber 13-12.


    Click at the pictures for a larger image

- Start outside marketseason
--------------------------------------------

From saterday april the 17e we are also present again every saterday at the antiquemarket in Delft. The market - which is organised by the shopcombination "De Klis" - is situated along the beautiful canals in the center of Delft.
We wish you alot of fun for looking and buying!!

Standinformation:

Location                 : Hippolytusbuurt westside -  Just before Paintingbordershop Lijst 13
Stand                     : 9 ( Calculated from Heilige Geest Kerkhof / Choorstraat)
Opened                  : 09.00 uur - 17.00 o'clock
Items                      : Tiles and small antiques


Monday mai the 24e ( Ostern ) we are also present again at the antiquemarket in Delft. This market is situated at the large marketplace in our nice and cosy  town Delft. The market is opened from 12.00 - 17.00 We are present with small antques and some cloisonne-tiles.
See you at ostern!

- New known- and unknown tiles added
------------------------------------------------------------


 
Happy and surprised Sarah Payne en Erik Wardenaar yesterday ( december 8e 2009) send me the pictures below.
 Sarah and Erik, thanks! Little by little  - also due to your help - we get a very complete view off all the beautifull tiles that are made in the past!
 The tiles from the Cock and the tile from the chicken are unknown until tis moment.
 See for backside images the segment : Walltiles animals-small


       
                                                                          Unknown                   Unknown   

Click the pictures to increase

- Munttower Amsterdam ............ Different
------------------------------------------------------------

 Last week Dick van Hattum was sending me the picture below from a different Munttower tile!
 The tile looks a mix from the two tiles we know already!
 Dick, thanks! Also your help makes it nice to me to maintain this website!

                                  Different tile

Click the pictures to increase- Coat of Arms HILVERSUM .......... Different!

---------------------------------------------------------------


 
Last week I discovered again a small difference at two tiles at my possession!
 Below the images! Search for the small difference!

      Click the picture to increase- Westraven website
geactiveerd !!!!
-----------------------------------------------------

Today - monday the 13e of juli 2009 - my new website with only Westraventiles has become available on internet. I've developed the new website because I have lots of tiles at home at this moment so I can take lots of pictures by myself. The new webside has started very small but will be extracted very soon with lots of segments and new pictures.
The new domainname of the WR website is : www.westraventegels.info  Of coarse - for a total view - you can better bring over this websiteaadress in your own browser and add it to your favourites!!

I wish you lots of fun, visiting the new website!

                                          
                                                                        Martin

 

 - New outside market season just started
--------------------------------------------------------------

From saterday the 18e of april2009  we are present - every saterday at the Antique and curiosamarket in Delft. This market - organisation shopownerscombination  "De Klis" - is situated beside the beautiful and cosy canals in Delft centre.

Information:

Location                : Hippolytusbuurt Westside
Stand                     : 9 ( Caculated from Old church / Heilige Geest Kerkhof )
Opened                 : 09.00 uur - 17.00 uur
Items                      : Tiles and small antiques

We wish you lots of fun visiting the market and our beautiful town!!

 

- New Coat of Arms tiles bought - coming in februar 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Short ago we have become the owner of a big collection coat of arms tiles from the Porceleyne Fles.
All this tiles are looking for a warm - and new shelter!
In the collection are present:

- All dutch provincial coat of arms
- All provincial capital
- Lots of dutch coat of arms
- Some coat of arms of the earlier Dutch Indie
- Some foreign coat of arms


The tiles were we are talking about  contain :

- A lot of tiles for starting collectors
- A lot of interesting tiles for advanced collectors

It will take some time before all the tiles are in our home, are photographed and ready to presentate on this website.

Do you have a wish-list for tiles?
Send an email to our emailadress and we'll help you as soon as possible!

The tiles are only available from februar the 15e!
 

- Old ......and New ( Coat of arms Netherlands and Flanders )
------------------------------------------------------------------------------------------

From now a second coat of arms of the Netherlands is discovered. The coat of arms was already at my website but known as coat of arms of Flanders. Wrong! The coat of arms of the Netherlands is now placed as tile 24 - 1A in the segment Coat of Arms Groningen.
The new coat of arms Flanders is now placed as tile 36 - 15 in the segment Coat of Arms Foreign.
Bert Schrage, thanks for the correction and for delivering the picture Flanders!

                          Click the picture to increase
 Netherlands - different                      Flanders


- New Conquest

------------------------

Last week I was such a lucky man to be able to buy the tile below in Schotland.
This - extremely rare -  tile ( 10 - 30 ) is made due to the openingsday of the 5e  Keukenhofflowershow  ( 1e Lustrum ) at Lisse.
The tile is also present as a walldecoration in the "Keukenhof"! 

   Click the picture to increase

- New Pictures
-----------------------


 New PF picture ( ship, large, 18 - 1 ) received from David Jones - America.
 Inserted at 01-12-2008. David thanks!

 
 New WR pictures received from Jan Pluis ( Royal family ).
 Inserted at 07-10-2008. Jan thanks!

 New WR picture received from Lex Mollinger ( winterlandscape with skater ).
 Inserted at 07-10-2008. Lex thanks again!


- Farmhouse tile .......... Just a little bit different!

---------------------------------------------------------------------

 
Last week I discovered - at the moment that there were two "same tiles" on the table at home
 that the tiles displayed small differences. The door, the windows and the colours beneath and in
 the tree are different! Beneath the images! Search for the differences!

     

click on the pictures to enlarge the images!

 

- Overview new masonary-tiles
----------------------------------------------


Shown below a couple of overview pictures of new masonary tiles :

Animals, moors and shiptiles ( For a larger image, please click on the picture!)


Animals and shiptiles ( For a larger image, please click on the picture! )

- New tile found 1

--------------------------


Last night the tile beneath ( 30-22 ) is sold for the extremely high value of  EURO 258. It's a pity that I ended as second bidder. So the dutch collectors are missing this - until this moment - unknown tile. It represents the coat of arms of Volendam, a small village for fisherman at the Zuiderzee ( Southlake ) in the past.
Beneath I've tried to explain the meaning of this coat of arms :

Until the middle of the seventeenth century Volendam, now well known as a fishing village, was a mainly agricultural community. Its coat of arms, since 1659 on display in the Dutch Reformed Church there, strikingly shows the change from a pure agricultural society to a thriving fishing community. The scene showing a foal with a flounder at its front leg, is part of a legend about young farm girl going about her daily chores, gathering hay near the seashore, just outside the protecting dikes.
One day, a foal arose from the sea and started walking on its surface as if it were firm ground, asking the girl to come and join him. Lijsje, as the girl was called, was both enamored by the lovely creature and very curious about how a foal could walk on water. Apparently she joined the foal, as nothing has ever been heard of her since! The villagers, alerted by her disappearance, combed the seashore and went out in boats to look for her, but all they found was an abundance of fish.
On hindsight, the meaning of the legend is quite clear. The foal stood as the symbol of agricultural activities, whilst the flounder at the foal’s leg represents the abundance of fish available in the (then) Zuiderzee. The legend ends with the reaction by the male population of Volendam, who decided to go out to sea for as long as it took to find the lost girl, in the process building up a very successful fishing industry.


- New tile found
2
--------------------------


 Saterday april the 19e we met a person at the marker who said to be the owner of a tile that was
 unknown to us : Rabbit without carrots.
 Coming home late in the evening  there was an e-mail in the mailbox with the picture of the rabbit!
 Thanks to the owner for sending the picture, be care for the tile! Give it a nice place at home!

 

 

- New pictures
----------------------


 Rudie van Eck, thanks for emailing the picture : Elephant as masonary tile.
 Placed at mei the 18e 2008.

 Again en expanding number of pictures with Coat of arms. Got from Grace Hiddink :
 Aengwirden, Borculo, Edam, Laren NH, Terschelling, heerlen en Voorburg. Grace thanks!
 Placed at mei the 18e 2008.

 Leen de Wit, thanks for giving me the possobility to make a picture of :
 Insurance - Townhall Brussel - 23-3,
 Placed at april the 13e 2008.

 Again new pictueres received from Grace Hiddink : Borne, Hoorn different, Naarden, Nieuwekerk,
 Middelburg different, Schiebroek, Vlaardingen. Thanks and congratulations with your birtday!

 
Grace, thanks again for mailing the beautiful pictures of PF coats of arms placed at 17 maart 2008.
 You really are the one that has the most rare tiles!


 Grace Hiddink and Bert Schrage, thanks for mailing a lot of beautiful pictures from the coats of arms
 of  Nederlands Indië placed at 16-03-2008  I'm sure that lots of collectors / interested people will be
 very happy with them.

Martin Bouwhuijs, thanks for sending the pictures of new segment Westraven - animals ( small )
 added at 02-03-2008
 Martin Bouwhuijs, thanks for sending the pictures of new segment Westraven - animals ( small )
 added at 12-03-2008 ( 5,6,7 and 8 )

Connie Klein Lankhorst, thanks for sending the picture of the masonary tile "Goat" ( 39-107 )
 added at 17-02-2008

 Ed Ham, thanks for the picture of  "Gorinchem" placed at 27-01-2008 and for the picture of the german
 airdivision :
Nachtjagd Geschwader placed at 02-02-2008.