Metseltegels - Dieren klein

                                                            

Kameel
Camel - green earth

 39.01
en
39.02

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart
 1888 - 1933

 Kameel                               
Camel -yellow earth                                  

 39.04

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart
1888 - 1933

 Kraai in de sneeuw                                Crow in the snow                                  

39.05
en
39.06

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Kraai in de sneeuw                               
Crow in the snow                                  

39.05A en
39.06A

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Vliegende gans
Flying goose 
39.07
en
39.08

10,5 cm  x 10,5 cm 
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Zeepaardje
Little seahorse 

39.09
en
39.10

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Vis                                 
Fish

39.11
en
39.12

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Vis                                 
Fish

39.11A en 39.12A

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Vis
Fish 
39.13
en
39.14

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Vis met witte staart                 
Fish with white tail                    
39.13A en 39.14A

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Vis
Fish 
39.15
en
39.16

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Hond
Dog 
39.17
en
39.18

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 Hond - groene achtergrond  
Dog - green background
39.19

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 Hond
- blauwe
achtergrond 
Dog - blue background
39.19A10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933
IJsbeer
Ice bear
39.21
en
39.22
10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933
Uil bij volle maan
Owl at full moon 
39.23
en
39.24

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Poes              
Cat
39.25
en
39.26

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Poes        
Cat  - yellow background
39.27
en
39.28

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Hond        
Dog
39.31
en
39.32

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Libel                                           
Libel

 

39.33
en
39.34

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Libel boven 2 gele golven
Libel above 2 yellow waves

 

39.37
en
39.38

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Vlinder
Butterfly
- blue background grey wings

 

39.43

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Vlinder
BButterfly
-green background yellow wings

 

39.45

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Vlinder
Butterfly
- yellow background brown wings
39.4610,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933


 Hagedis                                                  
Lizard

 

39.47
en
39.48

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

  Kikker Frog

 

39.49
en
39.50

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

  Kikker Frog 39.49
en
39.50 
10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933
 
  

Insect
Insect

 

39.54

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Slang
Snake

 

39.59
en
39.60

10,5 cm  x 10,5 cm
LL.E.F. Bodart 1888 - 1933

Slang
Snake
39.61 br /> en
39.62
10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933


Konijn
Rabbit

 

39.63
en
39.64

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Haan
Rooster

 

39.67
en
39.68

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Haan
Rooster
39.69? en 39.70?10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933
Haan bij zonsopkomst
Rooster at dawn

 

39.71
en
39.72

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Haan bij zonsopkomst
Rooster at dawn
39.71A en 39.72A10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933
Kip met eieren
Chicken with eggs

 

39.73
en
39.74

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Kip met eieren
Chicken with eggs 
                                                       

 

39 .75
en
39.76

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Zwaan
Swan

 

39.77
en
39.78

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

 Zwaan
Swan

 

39.78A en 39.79A

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Olifant
Elephant

 

39.81
en
39.82

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Olifant
Elephant

 

39.81A en 39.82A

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

Kanarie  
Canary

 

39.85
en
39.86

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Uil
Owl

 

39.87

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Meeuw 
Seagull

 

39.88

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 Aap  
Ape

 

39.91
en
39.91A

10,5 cm  x 5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

 Papegaai
Parrot
339.92
en
39.92A
10,5 cm  x 5 cmbr> L.L.E.F. Bodart 1888 - 1933
Maraboe
Maraboe

 

39.93
en 39.93A

10,5 cm  x 5 cmbr> L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Vos                                  
Fox

 

39.95

10,5 cm  x 5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Uil
Owl
39.96

10,5 cm  x 5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

 

Geit
Goat

 

39.107 en 39.107A

7,5 cm  x 7,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Aap - Takken - Aap
Monkey - Branches - Monkey
39.1107,5 cm  x 7,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933
Haan  
Cock

 

39.113

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

Kip met eieren  
Chicken with eggs

 

39.114

10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933

 

 Hond met plant
Dog with plant
39.11710,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933
Zwanen
Swans
39.118td> 10,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933
Kever
Beetle
39.11910,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933
Kuiken
Little chicken
39.12010,5 cm  x 10,5 cm
L.E.F. Bodart 1888 - 1933