Info Porceleyne Fles 

Gans   Bloemen   

|   Startpagina   |  Geschiedenis Porceleyne Fles   |  Produktieproces cloisonnétegels   |   Meer info......   |       

 

Deze pagina moet nog worden ingevuld!

Voorafje......

Zoals al eerder vermeld zijn de cloisonneetegels van de Porceleyne Fles op deze website onderverdeeld in een drietal groepen. Dit om elke verzamelaar een meer directe voorkeurkeuze te kunnen laten maken:

-    Siertegels met diverse onderwerpen      Tegels met meestal een bruine rand en twee ophanggaatjes. 
-    Stadswapentegels                               Siertegels met onderverdeling naar provincie.
-    Metseltegels                                       Tegels zonder rand, bedoeld om direct in de muur in te metselen. 

Bovenstaande groepen zijn ieder voor zich weer onderverdeeld in een aantal logische onderwerpen of series.

Verklaring J en TL
Aantallen
Verklaring van Cloisonn
é

 Porceleyne Fles cloisonnétegels zijn onder te verdelen in:
 
  Siertegels met diverse onderwerpen      Tegels met bruine rand en twee ophanggaatjes. 
  Stadswapentegels                                      Siertegels met onderverdeling naar provincie.
  Metseltegels                                                Siertegels zonder rand, bedoeld om in de muur in te metselen. 
  
 
Verder zijn op deze site onderstaande items weergegeven :

  Jacobategels                                               De voorloper van de cloisonnétegels
  Appliques                                                    Een weergave van in mijn bezit geweest zijnde delfts blauwe voorstellingen!

  Ook is er een aparte pagina met tegels die beschikbaar zijn voor ruil of verkoop!