Geschiedenis Porceleyne Fles 

Gans   Bloemen   

|   Startpagina   |  Terug naar Informatie   | 

 

In het verleden zijn er vele mooie boeken en artikelen verschenen betreffende o.a. de historie van De Porceleyne Fles. Ik zal dat niet opnieuw doen maar wil toch - om enige achtergrond aan de cloisonnétegels te geven - een kort overzicht van de PF historie neerschrijven.

SAMENVATTING HISTORIE PORCELEYNE FLES

De Porceleyne Fles werd opgericht in 1653 en was in die tijd gevestigd aan het Oosteinde te Delft. Het pand bestaat nog steeds. In die tijd was de Porceleyne Fles één van de vele plateelbakkerijen gevestigd in het zuidelijk stadsdeel in de omgeving van het Oosteinde en Molslaan.
De plateelbakkerijen in die tijd dankten vooral hun bestaan - in het midden van de 17e eeuw - door het stilvallen van de import van Chinees porcelein uit het Verre Oosten. De Porceleyne Fles heeft altijd aardewerk vervaardigd en nooit porcelein.
Vele van deze industrien konden het in de loop der tijd - vooral door concurrentie van de Engelse plateelbakkerijen - niet bolwerken en werden opgeheven. Uiteindelijk bleef de Porceleyne Fles als enige aardewerkfabriek bestaan en heeft waarschijnlijk het hoofd boven water gehouden door het - in de 19e eeuw - gaan produceren van vuurvaste bouwkeramiek.
In 1876 kocht Joost Thooft de Porceleyne Fles op en ging nauw samenwerken met Adolf Le Comte. Even later verscheen Abel Labouchere - een leerling van Le Comte - ten tonele. Een belangrijke stap omdat deze zich vooral heeft bezig gehouden met de ontwikkeling van nieuwe technieken.De samenwerking tussen Thooft en La Bouchere verliep zo goed dat de bedrijfsnaam in 1883 werd veranderd in "Joost Thooft en Labouchere".
Rond 1900 is de gehele produktie overgegaan naar de Rotterdamseweg te Delft, een lokatie waar de fabricage nog steeds plaatsvind.Ook rond deze tijd - vanaf 1902 - werden door Mauser nieuwe kristalliserende glazuren toegepast.Tevens werd er veel geëxperimenteerd met nieuwe artikelen-technieken zoals Berbas aardewerk, Reflet metallique, Sectieltableaus, Jacoba aardewerk, porselein-bisquit, Nieuw Delfts en Cloisonné.
De eerste cloisonnétegels ( 1907 ) zijn gebruikt voor een wandversiering in station Hofplein te Rotterdam. Een grote vooruitgang met deze tegels werd rond 1915 geboekt door ontwerpen van L.E.F. Bodart, Arum en Oosterloo. Naast thematische series ( schepen, bootjes, molens, bloemen, etc. ) werden later ook herdenkingstegels en - in opdracht van bedrijven - herinnerings-/herdenkingstegels vervaardigd.
Tussendoor kreeg het bedrijf in 1909 de kwalificatie "koninklijk".
Cloisonnétegels werden vervaardigd van 1907  tot 1977. De produktie werd - om bedrijfseconomisch redenen -  in 1977 gestaakt.Het arbeidsintensieve handwerk en de hoge loonkosten maakten het niet meer verantwoord de produktie voort te zetten.